time

Çalışma Saatleri / 7 Gün 09:00 - 20:00

phone

Telefon 02163249898 / 0532 6027068

Yoğun Bakım

  • Hayati tehlikesi olan hallerde
  • Acil durum hospitalizasyonlarında
  • Prematüre doğum
  • Trafik kazası
  • Stabil olmayan metabolik hastalık durumları,
  • Operasyon sonrası hospitalizasyonlar gibi manuel stabilizasyon gerektiren durumlarda

Evcil dostum veteriner kliniği olarak hastalarımızın tedavisini yoğun bakım kabininde devam ettirmekteyiz.

Yoğun bakım kabininin özelliği , uygun sıcaklık sağlaması , solunum yoluyla ilaç verilebilmesi , yoğun ve saf oksijenin verilebilmesidir.

Kliniğimizde yoğun bakım kabini hizmeti bulunmaktadır. Yoğun bakım kabinimizle koordineli kalp atım hızı, EKG, solunum sayısı, kan basıncı ve vücut ısısı gibi hayati belirtileri sürekli kontrol altında tutabilmemize yarayan hasta başı monitörü de bulunmaktadır.

E-Bülten