time

Çalışma Saatleri / 7 Gün 09:00 - 20:00

phone

Telefon 02163249898 / 0532 6027068

Laboratuvar Hizmetleri

 

.Tıbbi ve klinik laboratuvar, hastalığın teşhisi, engellenmesi ve tedavisine ilişkin bilgi sağlamak yada bir hayvanın sağlık durumunu analiz etmek amacıyla hayvan vücudundan temin edinilen materyallere ilişkin mikrobiyolojik, kimyasal, biyolojik, immünolojik, immüno hematolojik, hematolojik, biyofiziksel, sitolojik, patolojik ve diğer incelemeleri yapabilen ayrıca neticelerin yorumlanması ile ileri uygun incelemeye yönelik tavsiye dahil tüm araştırmalarını içeren konsültasyon hizmeti sağlayabilen laboratuvardır

Klinik Biyokimya

Klinik biyokimya, hastalıkların tanısı, benzerlerinin birbirlerinden ayırdedilmesi ve hastalık sürecinin incelenmesi açısından vücudun çeşitli sıvılarını, salgılarının ve doku örneklerinin moleküler yapı düzeyinde analizlerinin yapildığı bir bilim dalıdır.Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında genellikle şu testler yapılmaktadır: Kan şekeri, üre, kreatinin, ürik asit, aspartat transaminaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), gamaglutamil transpeptidaz (GGT), alkalen fosfataz (ALP), trigliserit, HDL, LDL, amilaz, total protein, albumin, total bilirubin, direk bilirubin, sodyum, potasyum, kalsiyum, klor, fosfor, ASO, CRP, RF, troponin, kreatin kinaz, kan gazları, T3, T4, TSH, FSH, LH, PRL, Anti T, Anti M, insülin, c-peptid, ferritin, PTH, vitamin düzeyleri, PSA, serbest PSA, HBA1c, PTZ, APTZ, D-dimer, fibrinojen, 

Hemogram

Hemogram cihazı hastanın kanındaki yapısal elementlerindeki anlık değişimleri ve kan yapımında görevli organların çalışma durumunu ortaya koyar. Minik dostumuzda var olabilecek enfeksiyon, anemi (kansızlık) , pıhtılaşma problemleri, immun yetersizlikler gibi bir çok hastalığın teşhisinde bu cihaz kullanılır.

Hematoloji tahlilleri

 

 • Hemogram (kan sayımı)
 • Periferik yayma
 • Sedimantasyon olarak bölümlendirilir.

 

 

  İdrar Tahlili 

 • idrar örneğinizin değerlendirildiği bir testtir. İdrar tahlili idrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları ve diyabet gibi birbirinden farklı bir dizi hastalık grubunu tespit etmek ve değerlendirmek için kullanılır.

  İdrar tahlili görünüm, yoğunluk ve idrar içeriğinin incelenmesi gibi işlemleri içerir. Anormal idrar tahlili sonuçları bir hastalık veya rahatsızlığa işaret edebilir. Örneğin, bir idrar yolu enfeksiyonu idrarın berrak değil bulanık görünmesine neden olabilir. İdrarda yüksek protein seviyesi böbrek hastalığının bir işareti olabilir.

  Bir idrar tahlilinin anormal sonuçları, genellikle sorunun kaynağını ortaya çıkarmak için ek testler ve daha ileri düzeyde bir değerlendirme gerektirir.İdrar tahlili neden yapılır ?

  Sağlık durumunun değerlendirilmesinde: Rutin kontrollar sırasında, hamilelik kontrollarında, cerrahi ameliyatlar öncesinde herşeyin yolunda olup olmadığının anlaşılması için,

  Teşhis koymada: Karın ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, idrar yaparken ağrı duyulması, sık idrara çıkılması, idrarda kan olması gibi belirtilerin olduğu durumlarla ilişkili rahatsızlıklara tanı koymak amacıyla,

  Bir hastalığın takibinde: İdrarda belirti veren bir hastalığın teşhis konduktan sonra hastalığın tedavisi ve takibini yapmak amacıyla idrar tahlili istenir.  

 • Kliniğimizde , 

 • Hemogram için ( Kan tahlili için )Mindray marka hemogram cihazı

 • Biyokimya testleri için Abaxis Vetscan VS2 son model cihaz ve Roche marka bir reflotron 

 • İdrar testleri için 3 adet son sistem idrar analiz cihazı ( Abaxis , Mindray )

 • Santrifüj cihazı 

 • Etüv 

 • Ve hızlı test kitleri ( hastalıklara özel spesific testler ) bulunmakta olup , çok daha detaylı testler anlaşmalı olduğumuz veteriner laboratuvar bakılmaktadır.

.

E-Bülten