time

Çalışma Saatleri / 7 Gün 09:00 - 20:00

phone

Telefon 02163249898 / 0532 6027068

Köpeklerde Parvo Viral Enterit ( Kanlı İshal )

Köpeklerde Parvo Viral Enterit ( Kanlı İshal )
28 - Nisan - 2018

Köpeklerde Kanlı İshal ( Parvo Viral Enterit )

Geçmiş yıllarda ve günümüzde köpekler arasında en yaygın hastalıklardan bir tanesi, bilimsel adıyla  Parvo Viral Enterit, halk dilinde ise Kanlı İshaldir. Konuyu anlatım açısından basite indirgeyecek ve hastalıkla ilgili dikkat çekici bazı konuların özellikle üzerine değineceğim. Hasta sahiplerinin soruları üzerinden konu toparlamasını yapacağım.

*) Kanlı ishal denilen hastalık ?

Kanlı ishal köpeklerde yüksek öldürücü hastalık gücüne sahip, viral bir enfeksiyondur .Etken Parvo virüstür , dikkat bu hastalık viraldir , bakteriyel yada paraziter bir hastalık değildir. Pek çok viral hastalığın spesifik tedavisi yoktur . Bu virüs hızlı bölünen hücrelerde ,kısa sürede ve hızlı çoğalabilen bir virüstür. Virüs bulaştığı yerde uzun süre canlı kalabilmektedir.

 *)Bu hastalık hangi yaşlarda görülür ?

 Parvo virüs 1 aylık yavrudan , 1 yaşına kadar, hatta bazen 1 yaş üzerinde de görülebilen viral bir   hastalıktır.      

 *)Köpeğim aşılı olsa da bu hastalığa yakalanabilir mi ?

Evet yakalanabilir ,  aşılar ne kadar düzenli programda yapılırsa yapılsın , köpeklerde çeşitli sebeplerle %100 bağışıklık sağlanmayabilir. Bu durumda hastalığın virülansı yani hastalık yapma gücü , vücuda giriş yolu ve ne miktarda kontaminasyon olduğu da ayrıca önem arz eder.

*)Virüs insanlara bulaşır mı ?

Parvo virüs insanlara bulaşıcı özellikte değildir ,yani ZOONOZ olmayan bir hastalıktır.

*)Dün köpeğime aşı yaptırdım bugün hastalandı .

 Uygulanan aşılar bazen ateş , allerji , kusma , ishal ve halsizliğe neden olabilmektedir. Bu aşıya         karşı bir reaksiyondur ve çoğu zaman normal karşılarız. Fakat 24 saat içerisinde geçmeyen bu belirtiler bazen hastalık belirtiside olabilir , hastalığın başlangıç evresinde muayene yapılmadan kontrolsüz yapılan aşılar köpeği daha zor duruma düşürebilir. Bu nedenle özellikle ilk aşılamalardan önce detaylı muayene gereklidir. Bu muayene esnasında köpek sahibinin vereceği bilgiler yani anamnez çok önemlidir. Aşılama öncesi köpeğin genel durumundan , alındığı yer ile ilgili bilgilere kadar detaylı bir kontrol yapılmalı , her şey uygun olduğunda ilk aşı uygulanmalıdır.

*)Parvo Virüsün belirtileri nelerdir?

Hastalıkta ilk dikkat çeken ani başlayan bir iştahsızlıktır , iştahsızlık virüsün hastalık yapmaya başlaması ve ateşin yükselmesiyle ortaya çıkar . İştahsızlık ardından ateşe bakıldığında , ateşin 39.5 ile 41.5 arasında olduğu görülür . Oysaki köpekte normal ateş 38.5 derecedir. Birkaç gün ateşin yükselmesi ardından akut yani ani bir kusma başlar , kusma çok şiddetlidir. Bu esnada en tipik belirtilerden biride ağız kenarı ve dudaklardan sarkan sicim şekilde salyalanmadır. Bu salyalanmanın görülmesi bazen kanlı ishal teşhisi için yeterlidir.

İştahsızlık , yüksek ateş , kusma ardından , çok ağır kokulu kötü bir ishal başlar , bu ishal normal görüntü ile başlasada sonrasında dışkının tamamen kan görüntüsünde olması ile devam eder. İshalde kan görülmesiyle beraber , kusmada da kan görülebilir. Köpekte aşırı derecede dehidrasyon yani sıvı kaybı mevcuttur.

Yavru tedavi edilmezse genellikle kalp yetmezliğinden kaybedilir.

*)Başka hastalıklar aynı belirtiyi gösterir mi ?

Evet Parvo viral ile benzer semptomlarda hastalıklar vardır. Parvo viral enteritin karıştırılabileceği hastalıklar Corona Virüs Enfeksiyonu , Giardia , İsospora gibi hastalıklardır.

*)Parvo virüs Teşhisi nasıl yapılır?

Teşhis koymak için genellikle klinik tablo , klinik belirtiler yeterlidir. Fakat son yıllarda teşhisimizi kesinleştirmek için hastalığı pozitif yada negatif gösteren speed testlerin uygulanması , eliza testi ve yapılacak kan testi yani hemogram testi %100 teşhis koymamızı sağlayacaktır.

*)Köpeğime aşı yapıldı dışarıya çıkartabilir miyim , diğer köpeklerle yan yana getirebilir miyim ?

Aşılar yapıldığı gün hemen bağışıklık sağlamadığı gibi , tek aşı koruma için yetersizdir , bölgedeki hastalık oranına göre , parvovirüsle ilgili yapılacak aşı sayısı belli aralıklarla 2/4 adet arasındadır. Aşı programına muntazam uyulursa 4 aylıkken köpeği dışarıya çıkartma ve diğer köpeklerle temas ettirme serbest olabilir. Aşısız yada tek aşı uygulanan bir yavrunun dışarıya çıkartılması ve başka köpeklerle temas ettirilmesi ciddi bir risktir.

*)Hastalık kendi kendine iyileşir mi ?

Çok çok düşük bir ihtimalle kendi kendine iyileşebilir olduğu ya da iyileşme gözüktüğü bildirilse de hastalığın öldürme yüzdesi çok yüksektir. Mutlaka tedavi uygulanması gerekmektedir. İyileşecek diye beklemek , yavrunun tedavi ile iyileşebilecek durumu olmasına rağmen ölüme sebep olabilir.

*)Hastalık nasıl tedavi edilir?

Parvovirüsün tedavisinde en önemli kriter semptomlara göre tedavidir. Yani kusma olduğunda , kusma kesici , ishal olduğunda ishal kesici, sekonder bakteriler devreye girdiğinde antibiyotik , dışkı ve kusmada kan olduğunda kan durdurucu uygulanması , bağışıklık düştüğünde bağışıklık güçlendirici ve sıvı kaybına karşı serum tedavisi ve benzeri durumlarda gerekli preparatların uygulanması gereklidir.

*)Yavru köpeğimizi kanlı ishalden nasıl koruruz.

Aşılama mutlaka şarttır. Belli periyotlarda aşılamaya devam edilir . Ayrıca hijyen ve dezenfeksiyona çok dikkat etmek gereklidir.

                                                                                                                               İlker Örkmez

                                                                                                                             Veteriner Hekim

 

 

E-Bülten